شرکت توس مسیر

شرکت توس مسیر با هدف ارائه خدمات سرمایه گذاری، فنی ، مهندسی و اجرای پروژه های عمرانی ، صنعتی و معدنی در سال 1368 تاسیس شده است. این شرکت ضمن برخورداری از نیروهای متخصص و توان فنی و نرم افزارهای تخصصی ، دارای طیف وسیعی از ماشین آلات سنگین و فوق سنگین و تجهیزات و امکانات عمرانی و معدنی میباشد که در چارچوب سیاست های توسعه اقتصادی کشور گامهای اساسی برداشته و در این راه موفق به کسب افتخارات بسیار گردیده است.

زمینه های فعالیت

  • رشته حمل و نقل و راه سازی
  • رشته آب
  • رشته کاوش های زمینی (معدن)
  • رشته ساختمان
  • رشته تاسیسات و تجهیزات
  • سرمایه گذاری

رشته حمل و نقل و راه سازی

بالغ بر 1000 کیلومتر پروژه های راه سازی شامل آزاد راه، بزرگ راه، راه های اصلی و فرعی، راه درجه یک، روکش های آسفالت گرم و سرد، راه آهن، باند فرودگاه و...

رشته آب

شامل سد سازی، تغذیه مصنوعی، خطوط انتقال آب و فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و...

رشته کاوش های زمینی (معدن)

شامل پروژه های باطله برداری معادن بزرگ با حجم سیصد میلیون تن و استخراج معادن روباز سنگ اهن، سرب و روی، مس، آلومینیوم و...

رشته ساختمان

شامل پروژه های ساختمان ایستگاه های مترو، سایت ها و مراکز مخابراتی، احداث پل های بزرگ و طرح های زیرگذر و رو گذر و...

رشته تاسیسات و تجهیزات

شامل تاسیسات تصفیه خانه های صنعتی، تاسیسات حرارتی و برودتی، پارشال فلوم، تاسیسات سد و طرح های تغذیه مصنوعی و ...

سرمایه گذاری

پروژه طرح تکمیل اجرای شبکه فاضلاب و احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر تریت حیدریه در قالب قرارداد بیع متقابل (buy back)

سخن مدیرعامل

شرکت توس مسیر با بیش از چهار دهه فعالیت و در سایه برخورداری از نیروهای متخصص و ماهر و ماشین آالت عمرانی و معدنی، دهها پروژه برزرگ ملی را در سرتاسر کشور جمهوری اسالمی ایران در عرصه صنعت، معدن و کاوشهای زمینی، پروژههای عمرانی، راه، بزرگراه، راه آهن ، باند فرودگاه و سد سازی، تصفیه خانههای آب و فاضالب، آبرسانی و تاسیسات شهری اجرا نموده و کوشیده است ضمن ثبت برگ زرینی در تقویم افتخارات عمرانی و صنعتی سرزمین کشورش ایران, موجب عمران و آبادانی و رفاه ملی گردد. امید است خداوند منان ما را در انجام این رسالت و خدمت به رفاه بشریت ثابت قدم و استوار دارد.

جواد عرفانیان پیوندی طوسی

بالا

طراحی و پشتیبانی گروه نرم افزاری نیل رایانه خراسان